PATA PRESSEFOTOS
Musiker, Bands & CD-Covers


Norbert Stein
PATA MESSENGERS

Pata Messengers

download Pata Messengers piano (13x13 cm / JPG / ( 300 dpi / 722 KB)

download Pata Messengers piano (13x13 cm / JPG / ( 150 dpi / 301 KB)

download Pata Messengers piano (13x13 cm / TIFF / ( 300 dpi / 2,35 MB)

download Pata Messengers piano (13x13 cm / TIFF / ( 150 dpi / 692 KB)

Credits: photos by Tümmers/Bindrim/Nolte/Richter / © Patamusic

Pata Messengers minipicture

download Pata Messengers_piano (12 x 17 cm / JPG / 300 dpi/ 1,8 MB)

download Pata Messengers (12 x 17 cm / JPG / 150 dpi / 616 KB)

download Pata Messengers (12 x 17 cm / TIF / 300 dpi / 7,7 MB)

download Pata Messengers (12 x 17 cm / TIF / 150 dpi / 2 MB)

Credits: photos by Heiko Specht/N.N. / © Patamusic

Norbert Stein
PATA MESSENGERS

(mit Gitarre)

Pata Messengers minipicture

download Pata Messengers (12 x 17 cm / JPG / 300 dpi/ 1,8 MB)

download Pata Messengers (12 x 17 cm / JPG / 150 dpi / 616 KB)

download Pata Messengers (12 x 17 cm / TIF / 300 dpi / 7,7 MB)

download Pata Messengers (12 x 17 cm / TIF / 150 dpi / 2 MB)

Credits: photos by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein
PATA ON THE CADILLAC

Norbert Stein

Norbert Stein

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 300 dpi / 1,9 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 300 dpi / 2,9 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 150 dpi / 700 KB)

Credits: photo by Juergen Bindrim / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 300 dpi / 2,9 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 150 dpi / 500 KB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 300 dpi / 11,3 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Juergen Bindrim / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 300 dpi / 1,8 MB)

download Norbert Stein (20x132 cm / JPG / 150 dpi / 500 KB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 300 dpi / 11,3 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 150 dpi / 2,9 MB)

Credits: photo by Juergen Bindrim / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 300 dpi / 2,9 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / JPG / 150 dpi / 500 KB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 300 dpi / 11,3 MB)

download Norbert Stein (20x13 cm / TIF / 150 dpi / 2,9 MB)

Credits: photo by Juergen Bindrim / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Petia Chtarkova / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 2,4 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 700 KB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 14 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 3,7 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 900 KB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 14 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 3,7 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (15x22 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein

download Norbert Stein (22x15 cm / JPG / 300 dpi / 4,3 MB)

download Norbert Stein (22x15 cm / JPG / 150 dpi / 1,2 MB)

download Norbert Stein (22x15 cm / TIF / 300 dpi / 9,5 MB)

download Norbert Stein (22x15 cm / TIF / 150 dpi / 2,5 MB)

Credits: photo by Heiko Specht / © Patamusic

Norbert Stein 3

 

download Norbert Stein (20 x 13 cm / JPG / 150 dpi / 570 KB)

download Norbert Stein (20 x 13 cm / TIF / 300 dpi / 2 MB)

download Norbert Stein (41 x 27 cm / TIF / 300 dpi / 10,6 MB)

Credits: photo by Petra Fischer / © Patamusic

CD Covers